Menu
Obec Čechy
ObecČechy

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20. 10. 2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí amiest

ZLP-2015-1161/OPIS

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Čechy

7. 10. 2015

Rekonštrukcia oddychovej zony pre lyžiarov v areáli lyžiarskeho vleku v obci Čechy

12/2015

3 459,60 EUR

Jozef Kliský

Obec Čechy

1. 10. 2015

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1665/2015/D

1665/2015/D

0,00 EUR

VÚB, a.s

Obec Čechy

1. 10. 2015

Zmluva o termínovanom úvere č. 1073/2015/UZ

1073/2015/UZ

86 894,00 EUR

VÚB, a.s

Obec Čechy

1. 10. 2015

Zmluva o bežnom účte

11/2015

0,00 EUR

VÚB, a.s

Obec Čechy

30. 9. 2015

Darovacia zmluva č. 532/2015

352/2015

12 909,60 EUR

Slovanet, a.s.

Obec Čechy

30. 9. 2015

Zmluva o spolupráci č. 353/2015

353/2015

5 400,00 EUR

Slovanet, a.s.

Obec Čechy

16. 9. 2015

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

č.NR02832

86 894,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Čechy

1. 9. 2015

Zmluva na odber vody - Dom smútku

7/1000050866

0,00 EUR

Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Nové Zámky

Obec Čechy

1. 9. 2015

Zmluva na odber vody

7/10000875

0,00 EUR

Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Nové Zámky

Obec Čechy

1. 9. 2015

Zmluva na odber vody

7/1000050871

0,00 EUR

Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Nové Zámky

Obec Čechy

1. 9. 2015

Zmluva na odber vody

7/1000050867

0,00 EUR

Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Nové Zámky

Obec Čechy

21. 8. 2015

Zmluva o dielo

21082015

103 276,80 EUR

Slovanet, a.s.

Obec Čechy

14. 8. 2015

Zmluva o prevádzkovaní vodovodu

40/06/30362/2015

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.

Obec Čechy

24. 7. 2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

10/2015

14,00 EUR

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

Obec Čechy

24. 7. 2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9/2015

14,00 EUR

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

Obec Čechy

17. 7. 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

287/2015

700,00 EUR

Nitriansky samospravny kraj

Obec Čechy

10. 7. 2015

Zmluva o dielo

8/2015

490,00 EUR

RRA Novozámocko

Obec Čechy

26. 6. 2015

Zmluva o nájme lesných pozemkov

7/2015

1 361,58 EUR

Lesy SR, š.p.

Obec Čechy

23. 6. 2015

Zmluva č. 2652015 o poskytnutí dotácie na podporu športu

265/2015

600,00 EUR

Nitriansky samospravny kraj

Obec Čechy

15. 6. 2015

Zmluva o poskytovaní audítosrských služieb

6/2015

288,00 EUR

RIGHTAUDIT s.r.o.

Obec Čechy

1. 6. 2015

Zmluva o spolupráci

5/2015

250,00 EUR

RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.

Obec Čechy

30. 4. 2015

Zmluva o externom projektovom manažmente

30042015/KB3

830,00 EUR

Premier Consulting, spol. s.r.o.

Obec Čechy

22. 4. 2015

Zmluva o dielo 17042015KB

17042015KB

996,00 EUR

Premier Consulting, spol. s.r.o.

Obec Čechy

23. 3. 2015

Nájomná zmluva

1/2015

50,00 EUR

Radoslav Hamar

Obec Čechy

16. 2. 2015

Zmluva o spolupráci

3/2015

500,00 EUR

P4U,s.r.o.

Obec Čechy

6. 2. 2015

Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb

2/2015

300,00 EUR

Geosense SK s.r.o.

Obec Čechy

5. 2. 2015

Zmluva uzavretá v zmysle ust. §39 ods.12 zák. číslo 179/2011 Zb.

4/2015

0,00 EUR

Obec Semerovo

Obec Čechy

22. 12. 2014

Dodatok č.2 k Zmluve č.3/2013

2/2014

26,00 EUR

ARRIVA Nové Zámky,a.s.

Obec Čechy

10. 11. 2014

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9407004845

0,00 EUR

ZSE Energia,a.s.

Obec Čechy

20. 10. 2014

Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a ustanovení zákona č. 513/1991Zb.

4/2014

2 000,40 EUR

Jozef Kliský

Obec Čechy

8. 10. 2014

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

5 563,00 EUR

Milan Šimko-ŠIMO

Obec Čechy

6. 10. 2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu NSK

Z20140102

1 894,74 EUR

MAS ZT, 941 45 Maňa

Obec Čechy

17. 9. 2014

Zmluva o zriadení vecných bremien

14/338/13 L

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Čechy

25. 7. 2014

Kúpna zmluva

3/2014

237,60 EUR

Diana Chovancová, Ing.

Obec Čechy

18. 6. 2014

RIGHTAUDITs.r.o. Nové Zámky

2/2014

280,00 EUR

RIGHTAUDIT s.r.o.

Obec Čechy

16. 6. 2014

Zmluva o službách

240614/2

350,00 EUR

OPEN DOOR,s.r.o.

Obec Čechy

7. 4. 2014

Nájomná zmluva o prenájme miestnosti

1/2014

50,00 EUR

Renata Richterová

Obec Čechy

14. 1. 2014

Zmluva o dielo

NSWD-003-12-2013-SK

350,00 €

Galileo Corporation s.r.o. B.Nemcovej 8. 811 04 Bratislava

Obec Čechy

14. 1. 2014

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie

NSWW-003-12-2013-SK

200,00 €

Galileo Corporation s.r.o. B.Nemcovej , 811 04 Bratislava

Obec Čechy

14. 1. 2014

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie

NSWW-003-12-2013-SK

240,00 EUR

Galileo Corporatien s.r.o

Obec Čechy

14. 1. 2014

uzatvorená podľa ustanovenia § 39 zák. 618/2003 Z,z, o autorskom práve

NSWD-003-12-2013-SK

420,00 EUR

Galileo Corporatien s.r.o

Obec Čechy

17. 10. 2013

Príspevok na dopravu

Dodatok 1 k zmluve č. 3/2013

25,20 €

ARRIVA Nové Zámky, a.s. Považská 2

Obec Čechy

7. 10. 2013

Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

č. 1

92 958,26 €

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Čechy

18. 6. 2013

Zmluva o poskytovaní služieb - o overení finančných výkazov riadnej účtovnej uzávierky

1/2013

300,00 €

Ing. Jozef Szekeres, Jeruzalemská 39, 940 01 Nové Zámky

Obec Čechy

7. 2. 2013

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KaHR-22VS-1001/0176/08

93 807,37 €

Ministerstvo hospodárstvaSR, Mierová 19, 82715 Bratislava

Obec Čechy

23. 12. 2012

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Čechy

08/VO/2011

97 850,80 €

MOLDA stavebná firma, s.r.o Nové Zámky

Obec Čechy

14. 11. 2012

Zmluva SAD

3/2012

0,00 €

SAD Nové Zámky

Obec Čechy

11. 10. 2012

Dodatok k zmluve opripojení internet

449/2012

10,00 €

KomNet

Obec Čechy

7. 8. 2012

Darovacia zmluva č.2 2012 -prebytočnej techniky

2/2012

0,00 €

MZV SR

Obec Čechy

15. 6. 2012

Zmluva o podpore spolkovej činnosti

394/2012

350,00 €

Nitriansky samospravny kraj

Obec Čechy

23. 5. 2012

Doplnenie vybavenia obecného stol.klubu

416/2012

220,00 €

Nitriansky samospravny kraj

Obec Čechy

23. 5. 2012

Zluva o modernizacii elektron.sys.lyz.vleku

415/2012

400,00 €

Nitriansky samospravny kraj

Obec Čechy

29. 2. 2012

Zmuva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rez. predsed.vlády SR

UVSR-64/2012

8 000,00 €

UV SR

Obec Čechy

8. 12. 2011

Zm,uva o dlhodobom nájme- rybník

2/2011

0,00 €

Juraj Orémus ,Poľná 10/A ,Nové Zámky

Obec Čechy

7. 11. 2011

Dohoda o urovnaní a uznaní záväzku - Slobodník

-

0,00 €

N/A

Obec Čechy

20. 10. 2011

Zmluva o termínovanom úvere č. 51/004/11

51/004/11

0,00 €

Dexia Banka Slovensko a.s.

Obec Čechy

6. 10. 2011

Dohoda o urovnaní a uznaní záväzku

-

0,00 €

N/A

Obec Čechy

5. 10. 2011

Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác

-

0,00 €

Eduard Unterfranc PLAY-WORKS SLOVAKIA

Obec Čechy

4. 10. 2011

Z20110106

5 454,45 €

Miestna akčná skupina Združenia Termál

Obec Čechy

7. 7. 2011

Výzva na predkladanie žiadostí

MASZT/2011/11

0,00 €

MASZT

Obec Čechy

Kúpna zmluva

4/2015

50,00 EUR

Obec Čechy

ZELKOV

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Úrad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Webkamera

obec Čechy

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Kde nás nájsť

Zaujímavosti