Navigácia

Obsah

Súčasnosť

Súčasnosť

Súčasnosť

 

V päťdesiatych rokoch prebehla elektrifikácia obce, v sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov boli vybudované spevnené miestne komunikácie  a chodníky.  V roku 1996 bol uvedený do prevádzky verejný vodovod, v roku 1998 bola obec splynofikovaná. V obci je jedna predajňa rozličného tovaru  a pohostinstvo . Obec v roku 1971 zahájila výstavbu domu smútku a v roku 1967 bola postavená budova materskej školy. Základná škola v obci nie je, v roku 1973 bola zrušená malotriedka  a odvtedy deti z obce chodia do základnej školy v Semerove. Dominantami obce sú kultúrny dom, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 1977 a rímskokatolícky kostol  , ktorý bol postavený v roku 1735 a zvonica reformovanej cirkvi zo 16.storočia, ktorá v minulosti nahrádzala obyvateľstvu kostol, alebo objekty ľudovej kultúry. Obec žije čulým spoločenským životom, ktorý okrem obecného úradu organizujú spoločenské organizácie: Dobrovoľný hasičský zbor, Futbalový klub Poľovnícka spoločnosť , klub dôchodcov, tenisový klub, MO Slovenského červeného kríža. 

 Najvýznamnejším podnikateľským subjektom sídliacim v obci je drevospracujúca firma Drevona Horňák, ktorej majiteľom je Štefan Turský. Poľnohospodársku pôdu v obci obhospodarujú tri agropodnikateľské subjekty : Poľnohospodárske družstvo KOLTA,  AGROCONTRACT Mikuláš, a .s. , RAB Semerovo. Obec je členom mikroregiónu THERMÁL so sídlom v Podhájskej.Vytvorené: 23. 2. 2014
Posledná aktualizácia: 23. 2. 2014 11:47
Autor: