Navigácia

Obsah

 

Na základe záverov Krízového štábu Okresného úradu Nové Zámky zo dňa 1.3. 2022 a pre poskytnutie všeobecných informácií všetkým subjektom, ktoré vykonajú zber humanitárnej pomocí dávam na vedomie, že

Na základe „Logistického modelu KOMUNAL“, ktorý bol vypracovaný zo strany ZMOS bolo zriadené v rámci okresu Nové Zámky logistické centrum, v ktorom je možné sústreďovať humanitárny materiál, ktorý by sa ďalej podľa potreby distribuoval.

Logistické centrum je zriadené v meste Nové Zámky a bude slúžiť pre príjem humanitárneho materiálu z nasledovných obcí:

Andovce, Bánov, Bardoňovo, Bešeňov, Branovo, Čechy, Černík, Dedinka, Dolný Ohaj, Dubník, Dvory nad Žitavou, Hul, Jasová, Jatov, Kolta, Komoča, Komjatice, Kmeťovo, Lipová, Maňa, Michal nad Žitavou, Mojzesovo, Nové Zámky, Palárikovo, Podhájska, Pozba, Radava, Rastislavice, Rúbaň, Strekov, Semerovo, Šurany, Trávnica, Tvrdošovce, Úľany nad Žitavou, Veľké Lovce, Veľký Kýr, Vlkas, Zemné.

Oznam od logistického centra v Nových Zámkoch:

„Oznamujeme Vám, že bývalá vysoká škola BAKALÁR, Letomostie 3, Nové Zámky bolo dnešným dňom stanovené ako Logistické centrum pre zber vybraných druhov tovarov, ktoré budú určené ako humanitárna pomoc pre ľudí z Ukrajiny.

Čas určený na prevzatie darovaných vecí bude:

Pondelok: od 14.00 – 17.00 hod.

Streda: od 14.00 – 17.00 hod.

Počnúc od 07.03.2022

Funkciu Okresného koordinátora bude vykonávať:

                 Alexander Diósi, Tel.č. 0918 498 546

Ostatné obce okresu (Štúrovo, Bajtava, Belá, Bíňa, Bruty, Gbelce, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný Most, Leľa, Ľubá, Malá nad Hronom, Malé Kosihy, Mužla, Nána, Nová Vieska, Obid, Pavlová, Salka, Sikenička, Svodín, Šarkan) budú po dohode s primátorom mesta Štúrovo humanitárnu pomoc riešiť osobitne s mestom Štúrovo.

Zoznam humanitárneho materiálu, ktorý je aktuálne najviac potrebný na našej východnej hranici, s podrobnosťami ohľadom jeho balenia, triedenia, časového harmonogramu a celkovej logistiky vrátane dopravy humanitárneho materiálu je si potrebné dohodnúť osobitne s logistickým

centrom v NZ, resp. s mestom Štúrovo individuálne.

Ďakujem pekne všetkým za Vaše nasadenie a nezištnú pomoc!

 

Cenník vstupeniek   : Lyžiarsky vlek ČECHY r. 2022

1.)  Celodenný lyžiarsky lístok – dospelý:                                     12,00€

2. ) Celodenný lyžiarsky lístok – dieťa do 15 rokov:                     10,00€

3. ) Poldňový lyžiarsky lístok  - dospelý :                                      10,00€

4. ) Poldňový lyžiarsky lístok – dieťa do 15 rokov:                         8,00€

5.)  Hodinový lyžiarsky lístok –dospelí + deti do 15 r.                    4,00€

6. ) Lístok na večerné lyžovanie  - dospelý:                                   12,00€

7. ) Lístok na večerné lyžovanie – dieťa do 15 rokov:                    9,00€

8. ) Celodenný lístok dospelý- domáci:                                            6,00€

9. ) Celodenný lístok dieťa do 15 rokov: - domáci                          5,00€

10.) Poldňový lístok dospelý – domáci:                                           4,00€

11.) Poldňový lístok dieťa do 15 rokov- domáci:                            3,00€

12.) Lístok na večerné lyžovanie – dospelý  domáci:                     5,00€

13.) Lístok na večerné lyžovanie dieťa do 15 rokov – domáci:     4,00€

14.) Lístok pre sánkarov na 1 sane :                                                1,50€

15.) Zapožičanie lyže + lyžiarky                                                        8,00€

16.)Zapožičanie snowbord+topánky: (k disp. sú iba 2 ks)             8,00€

17.) Hodinový lístok - domáci                                                            2,00€

18.) Sane – domáci                                                                             0,50€

Parkovné:       ZDARMA!

                  

Vážení občania!

            Oslovujem Vás v súvislosti s novým zákonom o odpadoch. Obec je samosprávnym subjektom plniacim úlohy na úseku ochrany a starostlivosti životného prostredia na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý zodpovedá za nakladanie s komunálnymi odpadmi na svojom území podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch vrá.

Za biologicky rozložiteľný (komunálny) odpad sa považuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad pôvodcu – obyvateľa obce, ktorý tvorí kuchynský odpad vznikajúci pri varení a stravovaní v domácnosti napr. zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, varených jedál, potraviny, čaj, kávový výluh, tiež iný organický odpad najmä popol z dreva, hobliny, hnoj, vlasy, perie, papierové obrúsky a servítky, pokiaľ sú bežne rozložiteľné v prírodnom prostredí a tiež prírodný odpad zo záhrady, údržby zelene, nachádzajúcej sa v domácnosti ako zelený odpad, pokiaľ neobsahuje škodlivé látky.                  

Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný komunálny odpad vhodný na kompostovanie na svojich domácich kompostoviskách, napríklad vytvorením kopy (hroble), vybudovaním dreveného zásobníka, zakúpením domáceho kompostéra a pod. Je zakázané zmiešavať tento odpad s ostatnými druhmi odpadov. Cieľom obce je nezvyšovať náklady obce na nakladanie s odpadmi a nezvyšovať poplatok za komunálny odpad.                                    

Aby sme sa vyhli zvýšeniu poplatku za tento druh odpadu , Vás chceme požiadať  o podpísanie dohody o kompostovaní, v ktorej sa zaviažete kompostovať BRKO na domácom kompostovisku.  Dohodu Vám poskytnú pracovníci obce.                                                                                   

Veríme, že pochopíte vážnosť s nakladaním BRKO a spoločnými silami zabezpečíme vykonávanie triedeného zberu BRKO a tak znížime množstvo komunálneho odpadu vyvážaného z obce.

           

                                                                                   Ing. Jozef Baranovič

                                                                                         starosta obce

 
 

Zopár postrehov nájdete hlavne na FCB stránke v skupine obec Čechy klikni na tento odkaz!

 

Video z TV JOJ nájdete TU

 

Jarná Lyžovačka

 

Grasski Čechy 2019

 

Prvý krát na Grasski

 
 

Písali o nás

Karin

 

fotografie z hodovej akcie hľadajte na našej stránke na fejsbuku

TU klikni

Aktuálne fotografie nájdete v galérii TU

 

Posedenie klubu dôchodcov

október 2017 TU

 

Informácie na FCB lajknite náš odkaz TU