Obec

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

 

Cenník vstupeniek   : Lyžiarsky vlek ČECHY r. 2022

1.)  Celodenný lyžiarsky lístok – dospelý:                                     12,00€

2. ) Celodenný lyžiarsky lístok – dieťa do 15 rokov:                     10,00€

3. ) Poldňový lyžiarsky lístok  - dospelý :                                      10,00€

4. ) Poldňový lyžiarsky lístok – dieťa do 15 rokov:                         8,00€

5.)  Hodinový lyžiarsky lístok –dospelí + deti do 15 r.                    4,00€

6. ) Lístok na večerné lyžovanie  - dospelý:                                   12,00€

7. ) Lístok na večerné lyžovanie – dieťa do 15 rokov:                    9,00€

8. ) Celodenný lístok dospelý- domáci:                                            6,00€

9. ) Celodenný lístok dieťa do 15 rokov: - domáci                          5,00€

10.) Poldňový lístok dospelý – domáci:                                           4,00€

11.) Poldňový lístok dieťa do 15 rokov- domáci:                            3,00€

12.) Lístok na večerné lyžovanie – dospelý  domáci:                     5,00€

13.) Lístok na večerné lyžovanie dieťa do 15 rokov – domáci:     4,00€

14.) Lístok pre sánkarov na 1 sane :                                                1,50€

15.) Zapožičanie lyže + lyžiarky                                                        8,00€

16.)Zapožičanie snowbord+topánky: (k disp. sú iba 2 ks)             8,00€

17.) Hodinový lístok - domáci                                                            2,00€

18.) Sane – domáci                                                                             0,50€

Parkovné:       ZDARMA!

                  

Vážení občania!

            Oslovujem Vás v súvislosti s novým zákonom o odpadoch. Obec je samosprávnym subjektom plniacim úlohy na úseku ochrany a starostlivosti životného prostredia na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý zodpovedá za nakladanie s komunálnymi odpadmi na svojom území podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch vrá.

Za biologicky rozložiteľný (komunálny) odpad sa považuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad pôvodcu – obyvateľa obce, ktorý tvorí kuchynský odpad vznikajúci pri varení a stravovaní v domácnosti napr. zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, varených jedál, potraviny, čaj, kávový výluh, tiež iný organický odpad najmä popol z dreva, hobliny, hnoj, vlasy, perie, papierové obrúsky a servítky, pokiaľ sú bežne rozložiteľné v prírodnom prostredí a tiež prírodný odpad zo záhrady, údržby zelene, nachádzajúcej sa v domácnosti ako zelený odpad, pokiaľ neobsahuje škodlivé látky.                  

Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný komunálny odpad vhodný na kompostovanie na svojich domácich kompostoviskách, napríklad vytvorením kopy (hroble), vybudovaním dreveného zásobníka, zakúpením domáceho kompostéra a pod. Je zakázané zmiešavať tento odpad s ostatnými druhmi odpadov. Cieľom obce je nezvyšovať náklady obce na nakladanie s odpadmi a nezvyšovať poplatok za komunálny odpad.                                    

Aby sme sa vyhli zvýšeniu poplatku za tento druh odpadu , Vás chceme požiadať  o podpísanie dohody o kompostovaní, v ktorej sa zaviažete kompostovať BRKO na domácom kompostovisku.  Dohodu Vám poskytnú pracovníci obce.                                                                                   

Veríme, že pochopíte vážnosť s nakladaním BRKO a spoločnými silami zabezpečíme vykonávanie triedeného zberu BRKO a tak znížime množstvo komunálneho odpadu vyvážaného z obce.

           

                                                                                   Ing. Jozef Baranovič

                                                                                         starosta obce

 

 
 

Opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok.

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia.

stab-suhrn-opatreni-12032020.

rozhodnutie HH SR karantena 12_03_2020-1.p 

Usmernenie hlavného hygienika.

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí.

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí.

 

 

 

Zopár postrehov nájdete hlavne na FCB stránke v skupine obec Čechy klikni na tento odkaz!

 

Video z TV JOJ nájdete TU

 

Jarná Lyžovačka

 

Grasski Čechy 2019

 

Prvý krát na Grasski

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Písali o nás

Karin

 

fotografie z hodovej akcie hľadajte na našej stránke na fejsbuku

TU klikni

Aktuálne fotografie nájdete v galérii TU

 

Posedenie klubu dôchodcov

október 2017 TU

 

Informácie na FCB lajknite náš odkaz TU