Navigácia

Obsah

 

 

                 P O Z V Á N K A

 

Vážení športoví priatelia, pozývame Vás na 8. ročník športových hier v obci ČECHY.

Športové hry sa budú konať v sobotu 25. Júna 2022 od 8.00 hod v športovom areáli pri obecnom úrade.

Súťažiť sa bude v disciplínach: petang, šípky, streľba zo vzduchovky, ping pong, volejbal, guľôčky, lukostreľba, nesúťažne tenis,

Súťažiť budú aj detičky v disciplínach: guľôčky, v hode na cieľ, beh s tenisovou loptičkou, hod lietajúcim tanierom na cieľ.  

Súťažiť sa bude v zmiešaných družstvách zložených z dvoch hráčov    / muža + ženy /.

Deti vo veku od 5 – 10 rokov súťažia jednotlivo. 

Prihlásiť sa treba minimálne 2 dni vopred na obecnom úrade alebo na t. č.

0905 494 712,   0908 597 573.

Potrebné je priniesť si dobrú náladu a chuť zasúťažiť si.

Príďte sa zabaviť, zašportovať si a poprípade povzbudiť Vašich priateľov, susedov a známych.

Tešíme sa na Vás.                                                          

                                                            

Vážení občania!

            Oslovujem Vás v súvislosti s novým zákonom o odpadoch. Obec je samosprávnym subjektom plniacim úlohy na úseku ochrany a starostlivosti životného prostredia na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý zodpovedá za nakladanie s komunálnymi odpadmi na svojom území podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch vrá.

Za biologicky rozložiteľný (komunálny) odpad sa považuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad pôvodcu – obyvateľa obce, ktorý tvorí kuchynský odpad vznikajúci pri varení a stravovaní v domácnosti napr. zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, varených jedál, potraviny, čaj, kávový výluh, tiež iný organický odpad najmä popol z dreva, hobliny, hnoj, vlasy, perie, papierové obrúsky a servítky, pokiaľ sú bežne rozložiteľné v prírodnom prostredí a tiež prírodný odpad zo záhrady, údržby zelene, nachádzajúcej sa v domácnosti ako zelený odpad, pokiaľ neobsahuje škodlivé látky.                  

Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný komunálny odpad vhodný na kompostovanie na svojich domácich kompostoviskách, napríklad vytvorením kopy (hroble), vybudovaním dreveného zásobníka, zakúpením domáceho kompostéra a pod. Je zakázané zmiešavať tento odpad s ostatnými druhmi odpadov. Cieľom obce je nezvyšovať náklady obce na nakladanie s odpadmi a nezvyšovať poplatok za komunálny odpad.                                    

Aby sme sa vyhli zvýšeniu poplatku za tento druh odpadu , Vás chceme požiadať  o podpísanie dohody o kompostovaní, v ktorej sa zaviažete kompostovať BRKO na domácom kompostovisku.  Dohodu Vám poskytnú pracovníci obce.                                                                                   

Veríme, že pochopíte vážnosť s nakladaním BRKO a spoločnými silami zabezpečíme vykonávanie triedeného zberu BRKO a tak znížime množstvo komunálneho odpadu vyvážaného z obce.

           

                                                                                   Ing. Jozef Baranovič

                                                                                         starosta obce

 
 

Zopár postrehov nájdete hlavne na FCB stránke v skupine obec Čechy klikni na tento odkaz!

 

Video z TV JOJ nájdete TU

 

Jarná Lyžovačka

 

Grasski Čechy 2019

 

Prvý krát na Grasski

 
 

Písali o nás

Karin

 

fotografie z hodovej akcie hľadajte na našej stránke na fejsbuku

TU klikni

Aktuálne fotografie nájdete v galérii TU

 

Posedenie klubu dôchodcov

október 2017 TU

 

Informácie na FCB lajknite náš odkaz TU