Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.04.2022

Zmluva o dlhodobom nájme

Zmluva o dlhodobom nájme

149,45 EUR Jedenstoštyridsaťdeväťeur, 0,45

Juraj Orémus ,Poľná 10/A ,Nové Zámky

Obec Čechy

20.04.2022

Nájomná zmluva 1/2022

Nájomná zmluva 1/2022

1 020,00 EUR Jedentisícdvadsať eur

KATEA s.r.o.

Obec Čechy

13.04.2022

Dohoda o umeleckom výkone

Dohoda o umeleckom výkone

500,00 EUR Päťsto eur

Adrián Ohrádka-Teáter komika

Obec Čechy

23.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na centrálny register

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok

100,00 EUR jedenstoeur

Obec Čechy

Galileo Corporatien s.r.o

25.02.2022

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

998,76 EUR deväťstodeväťdesiatosemeur 0,76

Slovenský vodohospodársky podnika

Obec Čechy

09.02.2022

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

Obec Čechy

Štatistický úrad SR

01.02.2022

Dohoda § 54

Dohoda

253,08 EUR Dvestopäťdesiattri eur0,8 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Čechy

28.01.2022

Darovacia zmluva na finančnú čiastku

Darovacia zmluva

5 000,00 EUR Päťtisíc

Obec Čechy

Martin Abrahám

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1