Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.01.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní h služieb

Dodatok k zmluve Telekom

168,00 EUR Jedenstošesťdesiatosem eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Čechy

08.01.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve

168,00 EUR jedenstosesťdesiat osem

Slovak Telekom, a.s.

Obec Čechy

08.01.2021

Nájomná zmluva 1/2021

Nájomná zmluva 1/2021

1 020,00 EUR Jedentisícdvadsať eur

Goltech, s.r.o.

Obec Čechy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1