Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.09.2010

Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu

Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu

0,00 EUR

Obec Jasová

Obec Čechy

08.01.2021

Nájomná zmluva 1/2021

Nájomná zmluva 1/2021

1 020,00 EUR Jedentisícdvadsať eur

Goltech, s.r.o.

Obec Čechy

08.01.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve

168,00 EUR jedenstosesťdesiat osem

Slovak Telekom, a.s.

Obec Čechy

08.01.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní h služieb

Dodatok k zmluve Telekom

168,00 EUR Jedenstošesťdesiatosem eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Čechy

19.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

0,00 EUR

SWOFT spol. s.r.o.

Obec Čechy

25.01.2021

Dodatok č.8 k Zmluve č. 3/2013

Dodatok č 1 k zmluve číslo 32013

56,28 EUR Päťdesiatšesťeur0/28

ARRIVA Nové Zámky,a.s.

Obec Čechy

12.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Dodatok c 1k Zmluve o dodávke elektriny

0,00 EUR

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Čechy

17.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok k zmluve o výpožičke

0,00 EUR

Štatistický úrad SR

Obec Čechy

24.03.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

184,32 EUR jedenstoosemdesiat štyri eur 32/100

Milan Kútik a Dana Kútiková

Obec Čechy

06.04.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Čechy

06.04.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

75,00 EUR sedemdesiatpäť eur

ZSE Energia,a.s.

Obec Čechy

23.04.2021

Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve

EOZ-0527-02-2021-DO

0,00 EUR

Enviropol SK s.r.o.

Obec Čechy

23.04.2021

Darovacia zmluva na finančnú čiastku

Darovacia zmluva

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

Ing. Juraj Karpinský

Obec Čechy

11.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva č. 1421 068

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čechy

13.05.2021

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Čechy

10.06.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

23,00 EUR dvadsať tri eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Čechy

10.06.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

23,00 EUR dvadsať tri eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Čechy

11.06.2021

Zmluva o pskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

Zmluva 448/2021OCR

3 000,00 EUR

Nitriansky samospravny kraj

Obec Čechy

11.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na pdporu športu

Zmluva 1153/2021OKaŠ

1 500,00 EUR

Nitriansky samospravny kraj

Obec Čechy

11.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

Zmluva č. 712/2021OKaŠ

2 200,00 EUR

Nitriansky samospravny kraj

Obec Čechy

14.06.2021

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

420,00 EUR

RIGHTAUDIT, s.r.o.

Obec Čechy

06.07.2021

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

SDM Dominik Nové Zámky

Obec Čechy

15.07.2021

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

359,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Poľnohospodárske družstvo KOLTA

Futbalový klub FK Čechy

29.07.2021

Kúpna zmluva

Kúpna z mluva

998,76 EUR deväťstodeväťdesiatosemeur 0,76

Slovenský vodohospodársky podnika

Obec Čechy

30.07.2021

Dodatok ku kúpnej zmluve

Dodatok k Zmluve

0,00 EUR

Milan Kútik a Dana Kútiková

Obec Čechy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: