Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.01.2020

Dodatok Zmluvy

Dodatok č 7 k Zmluve číslo32015

662,40 EUR Šestošesťdesiatdva eur 0,40

ARRIVA Nové Zámky,a.s.

Obec Čechy

13.01.2020

Kúpna zmluva

Kupna zmluva

156 090,00 CZK Jedenstopäťdesiatšesťtisícdeväťdesiat českýchkorun

Společnosti SNĚŽNÍK,a.s.

Obec Čechy

12.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

PHZ-OPK1-2019-003453

11 264,06 EUR Jedenásťtisícdvestošeťdesiatštyri 06/100

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čechy

26.03.2020

Zmluva o poskytnutí prostriedkov DPO SR

Zmluva č. 1420030

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čechy

10.06.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 162020

290,00 EUR dvestodeväťdesiat eur

RRA Novozámocko

Obec Čechy

15.06.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

420,00 EUR štyristodvadsať

RICHTAUDIT, s.r.o.

Obec Čechy

02.07.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva 12020

1 500,00 EUR Jedentisicpatsto

Goltech, s.r.o.

Obec Čechy

20.07.2020

Zmluva o spolupráci Obec Čechy a OŠK Andovce

Zmluva o spolupráci

1 200,00 EUR Tisicdvesto

OŠK Andovce

Obec Čechy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1