Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.01.2020

Dodatok Zmluvy

Dodatok č 7 k Zmluve číslo32015

662,40 EUR Šestošesťdesiatdva eur 0,40

ARRIVA Nové Zámky,a.s.

Obec Čechy

13.01.2020

Kúpna zmluva

Kupna zmluva

156 090,00 CZK Jedenstopäťdesiatšesťtisícdeväťdesiat českýchkorun

Společnosti SNĚŽNÍK,a.s.

Obec Čechy

12.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

PHZ-OPK1-2019-003453

11 264,06 EUR Jedenásťtisícdvestošeťdesiatštyri 06/100

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čechy

26.03.2020

Zmluva o poskytnutí prostriedkov DPO SR

Zmluva č. 1420030

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čechy

10.06.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 162020

290,00 EUR dvestodeväťdesiat eur

RRA Novozámocko

Obec Čechy

15.06.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

420,00 EUR štyristodvadsať

RIGHTAUDIT, s.r.o.

Obec Čechy

02.07.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva 12020

1 500,00 EUR Jedentisicpatsto

Goltech, s.r.o.

Obec Čechy

20.07.2020

Zmluva o spolupráci Obec Čechy a OŠK Andovce

Zmluva o spolupráci

1 200,00 EUR Tisicdvesto

OŠK Andovce

Obec Čechy

17.08.2020

Dodatok k zmluve o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu Dodatok

0,00 EUR

Slovenská plynár. priemysel, a.s. Bratislava

Obec Čechy

17.08.2020

Zmluva o dodávke plynu dodatok MŠ

Zmluva o dodávke plynu Dodatok

0,00 EUR

Slovenský plyn. priemysel, a.s. Bratislava

Obec Čechy

27.08.2020

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

300,00 EUR Tristoeuro

RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.

Obec Čechy

19.10.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na odporu športu

Zmluva 429 2020

1 700,00 EUR Tisicsedemsto

Nitriansky samospravny kraj

Obec Čechy

19.10.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

Zmluva 374 2020

1 700,00 EUR Tisicsedemsto

Nitriansky samospravny kraj

Obec Čechy

23.10.2020

Dohoda č. 20/17/010/19

Dohoda

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Čechy

23.10.2020

Dohoda

Dohoda 20 17 012 6

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Čechy

11.11.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 7/2011

Dodatok č. 3

0,00 EUR

Brantner s..r.o Nové Zámky

Obec Čechy

27.11.2020

Zmluva o výpožičke KRHZ-NR-VO-155-052/2020

Zmluva o výpožičke

28,03 EUR dvadsaťosemeur 0,03

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čechy

02.12.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

Štatistický úrad SR

Obec Čechy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1