Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

PHZ-OPK1-2019-003453

11 264,06 EUR Jedenásťtisícdvestošeťdesiatštyri 06/100

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čechy

13.01.2020

Kúpna zmluva

Kupna zmluva

156 090,00 CZK Jedenstopäťdesiatšesťtisícdeväťdesiat českýchkorun

Společnosti SNĚŽNÍK,a.s.

Obec Čechy

07.01.2020

Dodatok Zmluvy

Dodatok č 7 k Zmluve číslo32015

662,40 EUR Šestošesťdesiatdva eur 0,40

ARRIVA Nové Zámky,a.s.

Obec Čechy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1