Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.10.2018

Výstavba lávky cez potok pre chodcov v obci Čechy

Z2018012

5 567,00 EUR Päťtisicpäťstošesťdesiatsedem

Miestna akčná skupina ZT

Obec Čechy

07.11.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 59/2018

650,00 EUR šesťstopäťdesiat

RRA Novozámocko

Obec Čechy

10.12.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

02220150016

0,00 EUR

Slovanet, a.s.

Obec Čechy

10.12.2018

Dodatok č. 1/2019 k zmluve č.7-2011

Dodatok 1/2019

27,50 EUR dvadsaťsedempäťdesiat

Brantner s..r.o Nové Zámky

Obec Čechy

21.12.2018

Dodatok č. 6 k Zmluve č. 3/2013

Dodatok

360,00 EUR Tristošesťdesiat

ARRIVA Nové Zámky, a.s. Považská 2

Obec Čechy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: