Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19.05.2017

1/2017

Objednávka na mimoriadny odber vody dňa 10.6.2017

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.

Obec Čechy

21.06.2017

Objednávka č. 1

Objednávka pre aktualizáciu žiadosti zo zmluvy o dielo č. 16122015/KB6

1 496,00 EUR jedentisícštyristodeväťdesiatšesť

Premier Consulting, spol. s.r.o.

Obec Čechy

14.09.2017

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k objednávke Odstránenie nelegálnej skládky odpadu

36,00 EUR Tridsaťšesťtisícosemstoštyridsaťdva eur 0,43

PROSPECT, spol. s.r.o.

Obec Čechy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1