Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ

5312007778

telefónny poplatok

65,00 EUR

Orange Slovensko a.s. Bratislava

Obec Čechy

7507122463

telefónne poplatky

25,57 EUR

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

Obec Čechy

7507117470

telefónne poplatky

25,57 EUR

Slovak Telekom, a.s. Nové Zámky

Obec Čechy

61/2015

Za spracovanie mzdovej agendy

300,00 EUR

PAM servis Nové Zámky

Obec Čechy

3059028812

Stravné lístky

333,30 EUR

DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Žilina

Obec Čechy

10150085

Oprava sociálnych zariadení v areály futbalového ihriska

218,53 EUR

Staviteľstvo Zajíček,s.r.o.

Obec Čechy

8510000020

za dodávku vody

1 322,76 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.

Obec Čechy

1041501993

Odvoz TKO

709,78 EUR

Brantner s..r.o Nové Zámky

Obec Čechy

700150232

príspevok obce na dopravu

26,40 EUR

ARRIVA Nové Zámky, a.s. Považská 2

Obec Čechy

6776277635

telefónny poplatok

14,59 EUR

Slovak Telekom, a.s. Nové Zámky

Obec Čechy

1776277654

telefónny poplatok

26,41 EUR

Slovak Telekom, a.s. Nové Zámky

Obec Čechy

7458364233

za dodávku elektriny

320,81 EUR

Západoslovenská energetika,Čulenova 6 Bratislava

Obec Čechy

7458348432

za elektrickú energiu

727,96 EUR

Západoslovenská energetika,Čulenova 6 Bratislava

Obec Čechy

1520151496

Svetelná dekorácia

637,92 EUR

ORGECO. spol.s.r.o

Obec Čechy

7298293372

za dodávku plynu

27,00 EUR

Slovenský plynár. priemysel, a.s. Bratislava

Obec Čechy

12032845

Internet Standart 2

10,00 EUR

KOMNET,sk.s.r.o.

Obec Čechy

18/2015

Za práce na vypracovnaížiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2015

490,00 EUR

RRA Novozámocko

Obec Čechy

7506153712

za telefónne poplatky

25,48 EUR

Slovak Telekom, a.s. Nové Zámky

Obec Čechy

7506149935

za telefónne služby

25,57 EUR

Slovak Telekom, a.s. Nové Zámky

Obec Čechy

20150109

za služby autorizovaného bezpečnostného technika

150,00 EUR

Ing. Patrik Cimerman, T.G.Masaryka 18, Nové Zámky

Obec Čechy

12024739

Internet Standart 2

10,00 EUR

KOMNET,sk.s.r.o.

Obec Čechy

5915035336

Finančný spravodaj

26,40 EUR

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina

Obec Čechy

3059025265

Stravné lístky

314,40 EUR

DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Žilina

Obec Čechy

5307776944

Telefónny poplatok

65,00 EUR

Orange Slovensko a.s. Bratislava

Obec Čechy

201542

Poplatok

18,50 EUR

Oblastný futbalový zväz

Obec Čechy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: