Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.09.2015

Zmluva na odber vody

7/1000050867

0,00 EUR

Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Nové Zámky

Obec Čechy

01.09.2015

Zmluva na odber vody

7/1000050871

0,00 EUR

Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Nové Zámky

Obec Čechy

01.09.2015

Zmluva na odber vody

7/10000875

0,00 EUR

Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Nové Zámky

Obec Čechy

01.09.2015

Zmluva na odber vody - Dom smútku

7/1000050866

0,00 EUR

Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Nové Zámky

Obec Čechy

16.09.2015

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

č.NR02832

86 894,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Čechy

30.09.2015

Zmluva o spolupráci č. 353/2015

353/2015

5 400,00 EUR

Slovanet, a.s.

Obec Čechy

30.09.2015

Darovacia zmluva č. 532/2015

352/2015

12 909,60 EUR

Slovanet, a.s.

Obec Čechy

01.10.2015

Zmluva o bežnom účte

11/2015

0,00 EUR

VÚB, a.s

Obec Čechy

01.10.2015

Zmluva o termínovanom úvere č. 1073/2015/UZ

1073/2015/UZ

86 894,00 EUR

VÚB, a.s

Obec Čechy

01.10.2015

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1665/2015/D

1665/2015/D

0,00 EUR

VÚB, a.s

Obec Čechy

07.10.2015

Rekonštrukcia oddychovej zony pre lyžiarov v areáli lyžiarskeho vleku v obci Čechy

12/2015

3 459,60 EUR

Jozef Kliský

Obec Čechy

20.10.2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí amiest

ZLP-2015-1161/OPIS

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Čechy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: