Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.06.2014

Zmluva o službách

240614/2

350,00 EUR

OPEN DOOR,s.r.o.

Obec Čechy

18.06.2014

RIGHTAUDITs.r.o. Nové Zámky

2/2014

280,00 EUR

RIGHTAUDIT s.r.o.

Obec Čechy

25.07.2014

Kúpna zmluva

3/2014

237,60 EUR

Diana Chovancová, Ing.

Obec Čechy

17.09.2014

Zmluva o zriadení vecných bremien

14/338/13 L

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Čechy

06.10.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu NSK

Z20140102

1 894,74 EUR

MAS ZT, 941 45 Maňa

Obec Čechy

08.10.2014

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

5 563,00 EUR

Milan Šimko-ŠIMO

Obec Čechy

20.10.2014

Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a ustanovení zákona č. 513/1991Zb.

4/2014

2 000,40 EUR

Jozef Kliský

Obec Čechy

10.11.2014

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9407004845

0,00 EUR

ZSE Energia,a.s.

Obec Čechy

22.12.2014

Dodatok č.2 k Zmluve č.3/2013

2/2014

26,00 EUR

ARRIVA Nové Zámky,a.s.

Obec Čechy

05.02.2015

Zmluva uzavretá v zmysle ust. §39 ods.12 zák. číslo 179/2011 Zb.

4/2015

0,00 EUR

Obec Semerovo

Obec Čechy

06.02.2015

Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb

2/2015

300,00 EUR

Geosense SK s.r.o.

Obec Čechy

16.02.2015

Zmluva o spolupráci

3/2015

500,00 EUR

P4U,s.r.o.

Obec Čechy

23.03.2015

Nájomná zmluva

1/2015

50,00 EUR

Radoslav Hamar

Obec Čechy

22.04.2015

Zmluva o dielo 17042015KB

17042015KB

996,00 EUR

Premier Consulting, spol. s.r.o.

Obec Čechy

30.04.2015

Zmluva o externom projektovom manažmente

30042015/KB3

830,00 EUR

Premier Consulting, spol. s.r.o.

Obec Čechy

01.06.2015

Zmluva o spolupráci

5/2015

250,00 EUR

RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.

Obec Čechy

15.06.2015

Zmluva o poskytovaní audítosrských služieb

6/2015

288,00 EUR

RIGHTAUDIT s.r.o.

Obec Čechy

23.06.2015

Zmluva č. 2652015 o poskytnutí dotácie na podporu športu

265/2015

600,00 EUR

Nitriansky samospravny kraj

Obec Čechy

26.06.2015

Zmluva o nájme lesných pozemkov

7/2015

1 361,58 EUR

Lesy SR, š.p.

Obec Čechy

10.07.2015

Zmluva o dielo

8/2015

490,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

Obec Čechy

17.07.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

287/2015

700,00 EUR

Nitriansky samospravny kraj

Obec Čechy

24.07.2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9/2015

14,00 EUR

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

Obec Čechy

24.07.2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

10/2015

14,00 EUR

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

Obec Čechy

14.08.2015

Zmluva o prevádzkovaní vodovodu

40/06/30362/2015

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.

Obec Čechy

21.08.2015

Zmluva o dielo

21082015

103 276,80 EUR

Slovanet, a.s.

Obec Čechy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: