Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Kúpna zmluva

4/2015

50,00 EUR

Obec Čechy

ZELKOV

07.07.2011

Výzva na predkladanie žiadostí

MASZT/2011/11

0,00 €

MASZT

Obec Čechy

04.10.2011

Z20110106

5 454,45 €

Miestna akčná skupina Združenia Termál

Obec Čechy

05.10.2011

Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác

-

0,00 €

Eduard Unterfranc PLAY-WORKS SLOVAKIA

Obec Čechy

06.10.2011

Dohoda o urovnaní a uznaní záväzku

-

0,00 €

N/A

Obec Čechy

20.10.2011

Zmluva o termínovanom úvere č. 51/004/11

51/004/11

0,00 €

Dexia Banka Slovensko a.s.

Obec Čechy

07.11.2011

Dohoda o urovnaní a uznaní záväzku - Slobodník

-

0,00 €

N/A

Obec Čechy

08.12.2011

Zm,uva o dlhodobom nájme- rybník

2/2011

0,00 €

Juraj Orémus ,Poľná 10/A ,Nové Zámky

Obec Čechy

29.02.2012

Zmuva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rez. predsed.vlády SR

UVSR-64/2012

8 000,00 €

UV SR

Obec Čechy

23.05.2012

Zluva o modernizacii elektron.sys.lyz.vleku

415/2012

400,00 €

Nitriansky samospravny kraj

Obec Čechy

23.05.2012

Doplnenie vybavenia obecného stol.klubu

416/2012

220,00 €

Nitriansky samospravny kraj

Obec Čechy

15.06.2012

Zmluva o podpore spolkovej činnosti

394/2012

350,00 €

Nitriansky samospravny kraj

Obec Čechy

07.08.2012

Darovacia zmluva č.2 2012 -prebytočnej techniky

2/2012

0,00 €

MZV SR

Obec Čechy

11.10.2012

Dodatok k zmluve opripojení internet

449/2012

10,00 €

KomNet

Obec Čechy

14.11.2012

Zmluva SAD

3/2012

0,00 €

SAD Nové Zámky

Obec Čechy

23.12.2012

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Čechy

08/VO/2011

97 850,80 €

MOLDA stavebná firma, s.r.o Nové Zámky

Obec Čechy

07.02.2013

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KaHR-22VS-1001/0176/08

93 807,37 €

Ministerstvo hospodárstvaSR, Mierová 19, 82715 Bratislava

Obec Čechy

18.06.2013

Zmluva o poskytovaní služieb - o overení finančných výkazov riadnej účtovnej uzávierky

1/2013

300,00 €

Ing. Jozef Szekeres, Jeruzalemská 39, 940 01 Nové Zámky

Obec Čechy

07.10.2013

Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

č. 1

92 958,26 €

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Čechy

17.10.2013

Príspevok na dopravu

Dodatok 1 k zmluve č. 3/2013

25,20 €

ARRIVA Nové Zámky, a.s. Považská 2

Obec Čechy

14.01.2014

uzatvorená podľa ustanovenia § 39 zák. 618/2003 Z,z, o autorskom práve

NSWD-003-12-2013-SK

420,00 EUR

Galileo Corporatien s.r.o

Obec Čechy

14.01.2014

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie

NSWW-003-12-2013-SK

240,00 EUR

Galileo Corporatien s.r.o

Obec Čechy

14.01.2014

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie

NSWW-003-12-2013-SK

200,00 €

Galileo Corporation s.r.o. B.Nemcovej , 811 04 Bratislava

Obec Čechy

14.01.2014

Zmluva o dielo

NSWD-003-12-2013-SK

350,00 €

Galileo Corporation s.r.o. B.Nemcovej 8. 811 04 Bratislava

Obec Čechy

07.04.2014

Nájomná zmluva o prenájme miestnosti

1/2014

50,00 EUR

Renata Richterová

Obec Čechy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: