Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.02.2019

Nájomná zmluva

1/2019

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto

Goltech, s.r.o.

Obec Čechy

30.03.2019

Dodatok č.1 k zmluve o dielo 72011

Dodatokč.1

27,25 EUR dvadsaťsedem 0,25

Brantner s.r.o.

Obec Čechy

30.03.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

1 090,00 EUR Tisícdeväťdesiat

RRA Novozámocko

Obec Čechy

16.04.2019

Zmluva o proipojení odberného miesta

Zmluva o pripojení odberného miesta

83,88 EUR Osemdesiattrieur 88 centov

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Čechy

30.04.2019

Ročná kontrola detského ihriska

Zmluva o kontrolnej činnosti

138,00 EUR Jedenstotridsaťosem eur

EKOTEC spol. s r.o.

Obec Čechy

07.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

149368

1 400,00 EUR Jedentisicštyristo

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čechy

15.05.2019

Zmluva pre odberné miesto EIC 24ZZS4000139549H

Zmluva o združenej dodávke elektriny

60,00 EUR šeťdesiat eur

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Čechy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1