Obec

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Poľovnícke združenie

 

POĽOVNÍCTVO NA ÚZEMI  ČIECHHistória o poľovníckej činnosti  na území obce Čechy siaha  do jej prvého osídlenia. Prvé zmienky siahajú do čias  19. storočia, kedy sa v tejto súvislosti spomína rod Dióssyovcov a Mátéffyovcov.  Najlepšie zdokumentovaný je rod Jarossovcov, medzi ktorými najznámejšími poľovníkmi  boli Móric a jeho syn Štefan.

          História dnešného Poľovníckeho združenia / PZ/ siaha do roku 1950, kedy bola v obci Čechy založená Poľovnícka spoločnosť. Zakladateľom a prvým predsedom bol Jozef Richter.  Po zlúčení družstiev Čiech a Kolty došlo v roku 1975 k vytvoreniu jedného spoločného poľovníckeho revíru s Koltou. Predsedom sa stal vtedajší predseda JRD Jozef Chovan.
       Samostatné Poľovnícke združenie  Čechy sa  opäť stalo až v roku 1990, kedy došlo k opätovnému rozčleneniu združení. Predsedom sa stal Vladimír Kalina a poľovným  hospodárom bol Štefan Orbis.

         POĽOVNÍCTVO NA ÚZEMI  ČIECHČinnosť PZ počas uplynulého obdobia bola zameraná hlavne na plnenie základného poslania - a to chrániť zver, vytvárať priaznivé podmienky pre život zveri a jej uchovanie pre ďalšie generácie. Zároveň dbá na dodržiavanie poľovníckych tradícií a zvykov, rozvíja poľovnícku osvetu medzi obyvateľmi obce a spolupracuje so všetkými spoločenskými organizáciami obce. Významná spolupráca je s Obcou Čechy a hlavne jej starostom Ing. Jozefom Baranovičom.

         V súčasnosti Poľovnícke združenie Čechy má 11. členov. Predsedom združenia je Ing. Bartolomej Takáč , poľovníckym hospodárom je Tibor Ďurčovič, tajomníkom Ladislav Bránik, pokladníkom je Marián Vadkerti a kynológom je Vladimír Pekarík.  Kontrolórkou PZ je Ing. Martina Svitáková, rod. Pekaríková.
Členmi združenia sú: Albín Boháčik, Bc. Jozef Chovan, Peter Levák, Ing. Miloš Sviták a Ľubomír Tamašek, 


        Starostlivosť o zver zahŕňa starostlivosť o 14 zásypov a 7 kŕmelcov. Do zásypov sa pravidelne už od septembra dopĺňa obilie. Do kŕmelcov sa už od novembra dáva seno – hlavne lucerna a dužinaté krmivo –najmä repa. Celoročne sú v revíri rozmiestnené soliská. Zver v období núdze – hlavne keď je veľký mráz alebo sneh vie, kde krmivo nájde. V letnom období sa všetky zriadenia opravujú. Najväčšie úsilie  si vyžaduje kŕmenie zveri  v zimných mesiacoch, kedy je potrebné zakŕmovať aj v priebehu týždňa.

         POĽOVNÍCTVO NA ÚZEMI  ČIECHStarostlivosť o genofond v sebe zahŕňa hlavne selektívny odstrel zveri podľa schváleného plánu lovu Obvodným lesným úradom. Strieľa sa zver hlavne nevhodná pre ďalšiu reprodukciu, dbá sa na pomer pohlavia  a veku a v neposlednom rade zver, ktorá je premnožená / diviaci/. Zver, ktorej je v revíri málo je z plánu lovu vylúčená a nesmie sa strieľať / zajac/.
       Zver je potrebné chrániť aj voči jej  predátorom /líška a pod./ a pytliakom. Za týmto účelom je v revíri vybudovaných 17 krytých posedov a 8 lavičiek.

        V spolupráci s Okresnou veterinárnou správou dbáme aj o zdravotný stav zveri.  Pravidelne sa vykonáva u zveri  monitoring výskytu chorôb – odovzdávajú sa vzorky na vyšetrenie hlavne u diviakov na klasický mor ošípaných a líšok na besnotu. Po revíri rozmiestňujeme liečivá na odčervenie zveri a pod.

        Hlavne v mesiacoch november a december  sa  vykonávajú spoločné poľovačky na diviačiu zver a bažanta kohúta. Je to udalosť, ktorá si vyžaduje vysoký stupeň organizovanosti. Je pritom potrebné dodržiavať niekoľko zákonov a vyhlášok./ Zákon o poľovníctve, zákon o zbraniach a strelive  a pod./ Z výsledku sa tešíme všetci. Je to akási odmena za celoročnú prácu. V priebehu týchto poľovačiek dbáme na dodržiavanie poľovníckych zvykov a tradícií. / pasovanie za lovca zveri, vzdanie úcty ulovenej zveri a pod./ Divinu si nenechávame len pre seba, ale si na nech pochutia aj členovia ostatných organizácií obce, ktorých pravidelne „zásobujeme“.

POĽOVNÍCTVO NA ÚZEMI  ČIECHPropagácia poľovníctva medzi občanmi obce bola uskutočnená na prvom ročníku výstavy poľovníckych trofejí 16.6.2007. Občania si mohli prezrieť trofeje z nášho regiónu a bližšie sa oboznámiť s činnosťou združenia vo forme rozhovorov a fotodokumentácie.   

Sústavná a cieľavedomá práca neunikla pozornosti ani obecnému zastupiteľstvu obce, ktoré udelilo Plaketu za podiel na rozvoji obce za rok 2009. Je pre nás výzvou k skvalitneniu našej práce.

Poľovníctvo vytvára podmienky pre relax v lone prírody za spevu vtákov a voľnom pohybe zveri. Zachováva zver aj pre ďalšie generácie.

Poľovníctvo je  láska na celý život.