Obec

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Súčasnosť

 

V päťdesiatych rokoch prebehla elektrifikácia obce, v sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov boli vybudované spevnené miestne komunikácie  a chodníky.  V roku 1996 bol uvedený do prevádzky verejný vodovod, v roku 1998 bola obec splynofikovaná. V obci je jedna predajňa rozličného tovaru  a pohostinstvo . Obec v roku 1971 zahájila výstavbu domu smútku a v roku 1967 bola postavená budova materskej školy. Základná škola v obci nie je, v roku 1973 bola zrušená malotriedka  a odvtedy deti z obce chodia do základnej školy v Semerove. Dominantami obce sú kultúrny dom, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 1977 a rímskokatolícky kostol  , ktorý bol postavený v roku 1735. Obec žije čulým spoločenským životom, ktorý okrem obecného úradu organizujú spoločenské organizácie: Dobrovoľný hasičský zbor, futbalový klub, poľovné združenie , klub dôchodcov, klub "Senior 30", tenisový klub. Na čele dobrovoľného hasičského zboru je Vladimír Jatel, futbalový klub vedie Igor Pálinkás, poľovné združenie Ing. Bartolomej Takáč , predsedkyňou klubu dôchodcov je Irena Kalinová, predsedom klubu "Senior 30" je Jozef Slobodník a predsedom tenisového klubu je Ľudovít Borza.

 Najvýznamnejším podnikateľským subjektom sídliacim v obci je drevospracujúca firma Drevona Horňák, ktorej majiteľom je Štefan Turský. Poľnohospodársku pôdu v obci obhospodarujú tri agropodnikateľské subjekty : Poľnohospodárske družstvo Kolta, AGROSPOL Semerovo družstvo, AGROCONTRACT Mikuláš, a .s. Obec je členom mikroregiónu THERMÁL so sídlom v Podhájskej.

Stránka

  • 1

 

 

 

 


Stránka

  • 1