Obec

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Kalendár udalostí

 

Kalendár spoločenských, kultúrnych a športových podujatí poriadaných obecným úradom a spoločenskými organizáciami v obci na rok 2015

 

Mesiac

                   Názov podujatia

Miesto podujatia

Január

Majstrovské zápasy stolnotenisového družstva

Kultúrny dom

 

Prevádzka lyžiarskeho vleku podľa podmienok

Lyžiarsky svah

 

Pripomenutie si Trojkráľových udalostí z roku 1939

Obecný cintorín

 

Tvorivé dielne pre deti a mládež

Kultúrny dom

 

 

 

Február

Majstrovské zápasy stolnotenisového družstva

Kultúrny dom

 

VČS a  hodnotiace schôdze spoločenských organizácií:
- Futbalový klub
- Klub dôchodcov
- Poľovnícke združenie
- Dobrovoľný hasičký zbor
- Červený kríž
- Klub „ Senior 30“

Kultúrny dom

 

Detský karneval

Kultúrny dom

 

Prevádzka lyžiarskeho vleku podľa podmienok

Lyžiarsky svah

 

Tvorivé dielne pre deti a mládež

Kultúrny dom

 

 

 

Marec

Majstrovské zápasy stolnotenisového družstva

Kultúrny dom

 

Majstrovské zápasy futbalového mužstva

Futbalové ihrisko

 

Popoludnie poézie a prózy – Obecná knižnica v spolupráci s Jednotou a Klubom dôchodcov

Kultúrny dom

 

Rozprávkové popoludnie pre deti – Marec mesiac knihy

Obecná knižnica

 

Tvorivé dielne pre deti a mládež

Kultúrny dom

 

 

 

Apríl

Majstrovké zápasy futbalového mužstva

Futbalové ihrisko

 

Tvorivé dielne pre deti a mládež

Kultúrny dom

 

VČS – Tenisový klub

Kultúrny dom

 

Tenisový turnaj

Tenisový kurt

 

Vatra v predvečer 1. mája

Futbalové ihrisko

 

 

 

Máj

Majstrovské zápasy futbalového mužstva

Futbalové ihrisko

 

Posedenie  klubu dôchodcov –„ Deň matiek a otcov“

Kultrúny dom

 

Posedenie „Deň matiek a otcov“ klub „Senior 30“

Kultúrny dom

 

Tvorivé dielne pre deti a mládež

Kultúrny dom

 

Tenisový turnaj

Tenisový kurt

Jún

Majstrovské zápasy futbalového mužstva

Futbalové ihrisko

 

Športovo-zábavné popoludnie k MDD

Areál pri kultúr.dome

 

Tvorivé dielne pre deti a mládež

Kultúrny dom

 

Výstavka detskej tvorby na tvorivých dielňach

Kultúrny dom

 

Hodový futbalový zápas

Futbalové ihrisko

 

Hódencový futbalový zápas

Futbalové ihrisko

 

Tenisový turnaj

Tenisový kurt

 

 

 

Júl

Futbalový turnaj

Futbalové ihrisko

 

Rozprávkový večer v knižnici

Obecná knižnica, Kultúrny dom

August

Majstrovské zápasy futbalového mužstva

Futbalové ihrisko

 

   

 

Rozlúčka s letom – popoludnie pre deti

Areál pri kultúrnom dome

September

Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a ľudovej tvorivosti

Kultúrny dom

 

Tvorivé dielne pre deti a mládež

Kultúrny dom

 

 

 

Október

Majstrovské zápasy futbalového mužstva

Futbalové ihrisko

 

Posedenie- Mesiac úcty k starším- Klub dôchodcov

Kultúrny dom

 

Majstrovské zápasy stolnotenisového družstva

Kultúrny dom

 

 

 

November

Majstrovské zápasy futbalového mužstva

Futbalové ihrisko

 

Jubilejné sobáše, uvítanie detí do života

Kultúrny dom

 

Katarínske posedenie – klub „Senior 30“

Kultúrny dom

 

Spoločné poľovačky poriadané Poľovníckym združením

 

 

Majstrovské zápasy stolnotenisového družstva

Kultúrny dom

 

 

 

December

Mikulášske popoludnie pre deti

Kultúrny dom

 

Vianočné posedenie „Klub dôchodcov“

Kultúrny dom

 

Vianočné posedenie kluib „Senior 30“

Kultúrny dom

 

Zahájenie zimnej lyžiarskej sezóny

Lyžiarsky svah

 

Spoločné poľovačky poriadané Poľovníckym združením

 

 

Majstrovské zápasy stolnotenisového družstva

Kultúrny dom